64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag:

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

08:30 - 15:00

Mandag - Fredag

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten jobber for å forebygge sykdom og fremme god helse. Tre fokusområder er psykisk helse, fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Skolehelsetjenesten er ikke rutinemessig tilstede på vår skole, men kan kontaktes ved behov. I tillegg kommer skolehelsetjenesten etter avtale for å gjennomføre vaksinering, undervisning osv.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis og er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn/unge og deres foresatte og omfatter:

  • Rådgiving og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos eleven.
  • Helse- undersøkelser og helseopplysning, individuelt og i grupper eller klassevis.
  • Samtalegrupper.
  • Vaksiner ut fra Nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Fast tilbud:

  • 1.klasseundersøkelse/samtale individuelt med foresatte
  • 2.kl.: Vaksinering (stivkrampe, difteri, polio, kikhoste)
  • 3.kl.:Høyde- og vektmåling.
  • 6.kl: MMR – vaksinering (Meslinger, kusma, røde hunder)
  • 7.kl: HPV- vaksinering av jentene
  • 8.kl: Tilbud om 8. klasse-grupper med fokus på helseadferd
  • 10.kl: Vaksinering (stivkrampe, difteri, polio, kikhoste)

I tillegg kommer undervisning om ulike temaer på ulike trinn.

Kontakte skolehelsetjenesten?

Barnetrinnet (1.-7.trinn):
Helsesykepleier: Henriethe Henriksen, mobil 91360783, mail: henriethe.henriksen@as.kommune.no

 

Ungdomstrinnet (8.-10.trinn):
Helsesykepleier: Gro Sævareid, mobil 91368298, mail: gro.saevareid@as.kommune.no