64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Forelder ved en steinerskole – hva vil det si?

Mange vil nok si seg enig i at det å være forelder ved en steinerskole, er ikke det samme som å være forelder ved en offentlig skole. Steinerskolen i Ås er i likhet med alle steinerskoler i Norge en friskole. Det vil si at vi tilbyr et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Det betyr også at vi ikke er en privatskole i det ordets rette forstand, selv om vi må kreve foreldrebetaling. Dette er grunnet at vi kun får delvis statsstøtte, og det gir ikke en økonomi til å kunne drive en forsvarlig skole uten ekstra midler inn. Det er mulighet for å kunne søke om redusert foreldrebetaling for familier med presset økonomi.

Allikevel har vi lagt oss på et økonomisk nivå, som gjør det nødvendig at vi trenger litt ekstra hjelp fra dere foreldre ved at dere for eksempel deltar på dugnader 3 lørdager i løpet av året (2 dugnader i ordets rette forstand, med diverse vedlikehold av ute- og inneområde på skolen) og en dugnad i form av et julemarked. Vi har en høstdugnad i september, en vår dugnad i april/mai og et julemarked ca nest siste lørdag i november.

Ved å være med på dugnader får man også en god mulighet til å bli kjent med både andre foreldre og lærere på en annen måte enn i en typisk undervisnings-setting eller foreldremøte-setting, noe vi mener er positivt, og som også merkes av elevene på en positiv måte.

Vi påstå at det krever litt mer av dere som foreldre ved en steinerskole, men vi tror også at det styrker et godt forhold mellom foreldre og skole, og et styrket forhold mellom foreldre og skole, kommer også elevene til gode.

Steinerskolen er en friskole. Det vil si at vi er godkjent for å drive skole med en alternativ pedgogikk til den offentlige skolen. Friskolene får ikke full statsstøtte, og dermed er vi avhengige av å også kreve inn skolepenger (såkalt foreldrebetaling) for å holde skolen i gang økonomisk. Det er også en av grunnene til at vi har to dugnader i løpet av året, hvor vi er avhengige av hjelp fra dere foreldre.

Du finner alltid de seneste skolesatsene her.

En gang i året (som regel siste lørdag i november) arrangerer FAU og foreldrene i Haugtussa Steinerbarnehage julemarked på Steinerskolen i Ås. Dette er et 100% foreldredrevet arrangement, og alle foreldre bidrar. Det forventes at man produserer varer til henholdvis julesalgsrommet eller gammel dags kjøkken. Hva man produserer kommer an på hvilke klassetrinn du har elever.

På selve julemarkedet blir alle foreldre tildelt vakt på en av bodene eller aktivitetene på markedet. Det kan være alt fra salgsrommet til gammeldags kjøkken, til neksalg på skoleplassen til parkeringsvakt. Mer utdypende informasjon sendes også ut hver høst like etter skolestart.

Dette er en av «dugnadsdagene» (av totalt tre offisielle) som det forventes at foreldre stiller opp på for å hjelpe til.

Det utarbeides en egen julemarkedskomité av FAU, og hver klasse har en egen julemarkedskontakt som er en del av julemarkedsstyret.

Steinerskolen er en karrakterfri skole, men vi er ikke en vurderingsfri skole. Vi har heller ikke så mange prøver på de lavere klassetrinnene, foruten obligatoriske kartleggingsprøver, og nasjonale prøver (5., 8. og 9.klasse).

Men vi har vurderinger og kriterier for vurdering på alle klassetrinn, og klasselærer sender blant annet ut et informasjonsbrev (ukesbrev) hver uke til foreldrene. I dette brevet skriver læreren (eller lærerne om det dreier seg om mellomtrinnet og ungdomsskolen), hvor dere foreldre får informasjon om hva klassen skal jobbe med den kommende uken, og kanskje også litt om hvordan det gikk og hvor langt man kom i stoffet i uken som var.

Med bakgrunn i dette vil lærerne løpende gjøre sine vurderinger for alle elevene læreren har. I de fleste tilfeller vil lærerens ukesbrev og løpende tilbakemeldinger være tilstrekkelig for at du skal kunne følge opp ditt/dine barn.

Hvis du savner tilbakemeldinger på progresjonen til ditt barn, er det anbefalt å ta dette opp med klasselærer eller faglærer, som vil kunne hjelpe deg med å følge opp ditt barn på best mulig måte.

Skolen jobber forøvrig kontinuerlig med våre vurderingsrutiner, for å sikre at vi har de beste rutinene til enhver tid for å vurdere elevene.

Vi har en nulltoleranse ovenfor mobbing, og dersom ditt barn føler deg mobbet er første ledd å ta kontakt med klasselærer. Klasselærer vil følge opp henvendelsen din, eventuelt med en aktivitetsplan dersom det ikke er snakk om et engangstilfelle.

Dersom du føler klasselærer ikke tar tak i problematikken, er neste klageinstans daglig leder. Daglig leder vil lage en aktivitetsplan, og sammen med klasselærer og kollegiet forøvrig sette i gang tiltak for at mobbingen skal ta slutt.

Ved begge tilfeller vil læreren selvsagt følge opp ovenfor både den som føler seg mobbet og mobberen.

Du finner mer informasjon i skolens tiltaksplan mot mobbing her.

Savner du informasjon her på denne siden? Eller finner du ikke det du leter etter? Har du forsøkt vår «Ofte Stilte Spørsmål»-side? Finner du fortsatt ikke svar, så må du gjerne sende inn spørsmål via kontaktskjemaet nedenfor, sende e-post til aas@steinerskolen.no eller ringe oss på 64977660 i skolens åpningstid.

    Alle feltene er obligatoriske