64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Dugnader

En av forskjellene på Steinerskolen kontra offentlige skoler er at vi ikke har noen park og anlegg etat eller drifts etat å hvile på når det gjelder vedlikehold av både skolebygning, lekeområder og skolehage. Selv om skolen har en egen vaktmester, så strekker vaktmesteren til noe begrenset i forhold til alle oppgaver som kreves for å drifte en skolebygning.

Derfor har skolen to dugnader i løpet av året, med lærere og foreldre. En på høsten (normalt en lørdag i september) og en på våren (normalt en lørdag i overgangen april/mai). Det er satt av en egen dugnadkomité ved skolen, med representanter både fra skolen og foreldrene, i tillegg til vaktmester.

Utenom disse to dugnadene er det normalt en til to ekstra dugnader begrenset til skolehagen i løpet av skoleåret.

Dugnadene er helt nødvendig for at vi skal kunne drifte en sikker og god skole, samt for å holde skolepengene foreldrene betaler på et nivå som åpner for at Steinerskolen i Ås skal være en skole for alle.