64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldrene ved skolen danner Foreldrerådet. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), også kalt foreldreforeningen, er foreldrerådets arbeidende organ og består av to foreldrerepresentanter fra hver klasse (klassekontakt og vara), samt daglig leder ved skolen.

Utvalget er bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal representere foreldrenes interesser inn mot skolen og lærerkollegiet. Alle foreldre har mulighet til å melde sine saker til utvalget, enten direkte til utvalgets leder, eller gjennom klassekontaktene. Ingen saker er for store og ingen er for små. Av eksempler som har vært tatt opp til behandling de siste årene kan nevnes; støtte til sirkusuke, samarbeidsforhold ved skolen, innhold i foreldreakademiet, gjennomføring av gymtimene og holdninger til Halloween.

I Steinerskolen oppfattes foreldrene som en viktig resurs og arbeidet for et aktivt og godt skolemiljø er derfor viktig. Foreldreutvalget har ansvaret for flere arrangementer ved skolen, deriblant det årlige julemarkedet, 17. mai-feiring og dugnader.

Alle foreldre er velkomne på FAU-møtene som holdes en gang per måned.