64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

FAUs mandat

FAUs MANDAT

  • Bidra til å fremme samarbeid mellom skolens foreldre og lærerkollegiet
  • Bidra til å stimulere til et nært samarbeid mellom skolen, foreldre og nærmiljø
  • Være en kraft i å fremme Steinerskolens liv og idé
  • Hjelpe lærerne med praktisk gjennomføring av arrangementer
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Bidra til å fremskaffe penger til skolen
  • Bidra til fremme fellesinteressene til foreldrene
  • Bidra til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å utvikle skolen og et godt skolemiljø