64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Skoleskyss

På lik linje med offentlig skole har alle våre elever rett på gratis skoleskyss utover en viss avstand. Som en huskeregel er bestemmelsene lik for vår skole, som for nærskolene. Hvis eleven har en gangavstand lengre enn 2 km (1.klasse) eller 4 km (2.-10.klasse) en vei til/fra skolen, så har eleven normalt rett på skolekort.

For elever med spesielle behov, kan det søkes om spesialskyss (taxi/minibuss).

Rett til skolekort gjelder kun for elever innenfor kommunen skolen ligger i, eller de tilliggende kommuner som omfattes av kollektivsone S2. Elever utenfor S2 eller i nabokommuner kan få dekket reisekostnader til skolen innad i hjemkommunen. Utenom dette må foreldre selv bekoste reiseutgiftene.

Det er skolen som søker om både skolekort og spesialskyss på vegne av eleven. Skolekort blir søkt automatisk ved innmelding til skolen og aksept av skoleplass. Spesialskyss søkes kun på ved henvendelse fra foreldre. Vi gjør oppmerksom på at uavhengig av hvilken transportform det søkes om, så er det Ruter som bestemmer hvem som får innvilget skolekort eller spesialskyss, og ikke Steinerskolen i Ås.