64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Fritidshjemmet (SFO)

Fritidshjemmet (også kalt Skolefritidsordningen – SFO) er et aktivitetstilbud for elever ved skolen i 1.-4.klasse, på ettermiddagen etter skoletid fra klokken 13:00-16:30. Elever fra 5.klasse med spesielle behov, kan i unntakstilfeller ha rett til å være på Fritidshjemmet. Søknad om dette sendes til skolen ved SFO-leder.

Direktenummer til Fritidshjemmet er: 905 99 086

Du kan også ringe skolen på 64 97 76 60, tastevalg 5.

Søknadsskjema til Fritidshjemmet

Hva tilbudet omfatter:

En typisk dag på Fritidshjemmet begynner med et måltid (14:00-14:10), og består per i dag av brød/knekkebrød med pålegg eller kornblanding. Så langt det lar seg gjøre er elevene med på å dekke på og dekke av bordet etter måltidet.

Etter måltid er barna fortrinnsvis ute, litt avhengig av været. Utendørs benytter Fritidshjemmet seg av skolens fasiliteter og lekeområde. Når barna er inne, kan de bygge med kapla, tegne, lese med mer.

Det er en fast ansatt på Fritidshjemmet, og vi har rullerende assistent noen dager i uken. Det er alltid ekstra voksne “på huset” i tilfelle uforutsette hendelser og/eller ulykker. Slik er barn og voksne godt ivaretatt gjennom hele oppholdet på Fritidshjemmet ved vår skole.

IMG_20200610_083415

Alle elever ved skolen i 1.-4.klasse kan søke om plass på fritidshjemmet. Ved søknad benyttes eget søknadsskjema som du finner her.

Det er to satser for frtidshjemmet. Halv plass (1-5 timer per uke) og full plass (mer enn 5 timer per uke).

Du finner alltid oppdaterte satser her.

Ja, det er mulig å kjøpe dagplass innimellom på Fritidshjemmet. Merk at hvis antall dagplasser overskrider tre sammenhengende dager og fem dager per måned, må du søke om fast plass på Fritidshjemmet (for eksempel halv plass 1-5 timer /uke).

Du finner både priser (dag-/fast plass) og søknadsskjema i vårt skjemaarkiv.