64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Info vedr COVID-19 (Koronavirus)

Som alle vet har koronaviruset også kommet hit til Norge. Steinerskolen i Ås har gått gjennom beredskapsplanene våre og drøftet hvilke tiltak som skal gjøres umiddelbart og hva som kan bli aktuelt på sikt for å bremse smittehastigheten. Det er veldig viktig å ikke skremme elevene, men det er også utrolig viktig å vite at vi gjør det vi kan for å beskytte flest mulig på best mulig måte. 

Steinerskolens smitteverntiltak:

·         Bare friske elever på kjøkkenet. Vi vil ha en strengere kontroll med hvem som får ha matlaging (nulltoleranse for forkjølelsessymptomer). Vi vil også begrense bruk av skolekjøkkenet for en periode.

·         Desinfeksjon. En av de ansatte har ansvar for å gå daglige runder og desinfisere dørhåndtak. Selv om dette ikke fjerner alle kontaktsmitte, vil det redusere smittepresset. Det blir også satt inn desinfeksjonsmiddel (antibak) i hvert klasserom og flere fellesrom.

·         Bedre håndvask. Elevenes håndvask blir veiledet over en periode på to uker. Elevene får repetert hva god håndvask innebærer.

·         God informasjon til elevene. Elevene får saklig og tilpasset informasjon om beskyttelse mot smitte. Elevene får også saklig og tilpasset informasjon om at barn ser ut til å tåle smitte svært godt, og hvorfor vi likevel forsøker å redusere smitten.

På Steinerskolen tar vi ansvar for andre

Det siste punktet på listen over er viktig, og det er noe foreldre også kan snakke med barn om hjemme. Til nå ser det ut til at barn som har fått smitten får milde eller ingen symptomer og det er, så langt, ingen barn blant de hardest rammet.

Samtidig kan barn da fort være såkalte «superspredere», og det samme gjelder oss som jobber med barna. Det betyr at man går rundt og føler seg frisk og fin, men er smittsom og rekker å smitte mange andre.

Selv om vi ikke selv er i risikogruppen, så skal vi ta hensyn til at andre er sårbare. Vi har alle et ansvar for å forsøke å unngå å smitte sårbare mennesker. Fra et samfunnsperspektiv er det viktig å spre sykdomstilfellene utover i tid, slik at sykehus og helsevesen for øvrig har best mulig sjanse til å ivareta syke. Med andre ord: Dette handler ikke bare om å beskytte seg selv og sine nærmeste, men om solidaritet med utsatte medmennesker og om samfunnsansvar. Dette er Steinerskolen veldig opptatt av. Også her på skolen er det enkelte elever med bakenforliggende helseutfordringer, og vi har alle, ansatte som foreldre, et ansvar for å beskytte disse så langt det lar seg gjøre.

Blir skolen stengt?

I media har det kommet fram at skoler og barnehager vil kunne bli stengt, og flere skoler og barnehager har allerede stengt. Det kan også skje på Steinerskolen i Ås. Vi vil i utgangspunktet forholde oss til de råd som gis til barnehager og skoler i kommunen. Men ved et eventuelt utbrudd her på skolen, må vi gjøre en egen vurdering av hva som er best ut fra et helhetlig perspektiv.

Huskeliste for foreldre

·         Snakk med barna deres om at det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

·         Ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom

·         Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i et område med smitteutbrudd. Er dere usikre på om dere har oppholdt dere i et slikt område, så finnes det en oversikt her: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

·        Informer også skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i kontakt med noen som har blitt satt i karantene eller fått påvist smitte. Ta også samtidig kontakt med fastlegen, som vil kunne gi råd til eventuelt såkalt «selvvalgt» karantene eller andre tiltak.

Huskeliste for ansatte ved Steinerskolen

·         Snakk med elevene dine om at det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

·         Tenk gjennom om det er personer i din omgangskrets som har vært i et smitterammet område nylig. Er du usikre på hvilke områder dette gjelder, finner du en oversikt fra Folkehelseinstituttet her: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

·         Vær svært nøye med håndvask/antibac gjennom dagen

·         Hold deg hjemme ved sykdom

For mer informasjon fra myndighetene, se f.eks. Folkehelseinstituttets nettsider og følg med på nrk.no, blant annet er Helsedirektoratets pressekonferanse 27. februar informativ.

Takk for at dere hjelper oss å ta ansvar!

Med vennlig hilsen

Steinerskolen i Ås

Comments are closed.