64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag:

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

08:30 - 15:00

Mandag - Fredag

Pedagogikk

Vår fådelte inndeling

Steinerskolen i Ås er fra og med skoleåret 2020/2021 en fådelt skole. Det vil si en skole hvor flere klassetrinn går sammen i samme klasse.

Hos oss går 1.-3.klasse sammen, 4.-6.klasse sammen, 7./8.klasse sammen og 9./10.klasse sammen. Hvilke trinn som går sammen er låst på denne inndelingen og det samme gjelder lærerne, mens elevene vil forflytte seg ett trinn opp ved hvert skoleår. Dette gir forutsigbarhet for både elever, foreldre og skolens lærere.

Du kan klikke deg inn på de forskjellige klassene i menyen til venstre, og lese om særpreget for de enkelte årstrinn.

Den lokale fagplanen - barnetrinnet

Steinerskolen i Ås har bearbeidet kompetansemålene fra steinerskolenes nasjonale læreplan, til en lokal fagplan. Her finner du den lokale fagplanen for barnetrinnet (1.-7.klasse)

Den lokale fagplanen - ungdomstrinnet

Steinerskolen i Ås har bearbeidet kompetansemålene fra steinerskolenes nasjonale læreplan, til en lokal fagplan. Her finner du den lokale fagplanen for ungdomstrinnet (8.-10.klasse)

Steinerskolenes læreplan - generell del

I den generelle delen av steinerskolenes nasjonale læreplan, kan du lese mer om vår pedagogikk.

Du finner den her.

Steinerskolenes læreplan - fagplanen

I den fagplan-delen av steinerskolenes nasjonale læreplan, kan du lese mer om det enkelte fag og kompetansemålene gjennom grunnskolen.

Du finner den her.