64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag:

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

08:30 - 15:00

Mandag - Fredag

Skolesatser

Våre skolesatser indeksreguleres årlig. Foreldrebidraget blir fakturert 11 måneder per år, og forfall er den 20. i hver måned.

Vi ønsker at Steinerskolen skal kunne være et alternativ for alle. Det er derfor mulig for foreldre med lav inntekt å søke om redusert sats på foreldrebidraget. Du finner søknadsskjema med mer informasjon her.

Skolesatser 1.-10.kl

Skolepengesatser per 1.august 2019

 • Foreldrebidrag 1.-9.kl
  • Bidrag for 1 barn:       2040,-
  • Tillegg for barn nr 2: 1076,-
  • Tillegg for barn nr 3: 1076,-
  • Tillegg for barn nr 4:   110,-
 • Leksehjelp for 1.-4.kl hver morgen i SFO sine lokaler: Gratis (åpent fra 07:30-08:30)
 • Mat-tillegg  førsteklasse: 300,-

Hvert halvår blir medlemsbidraget til Steinerskolens Foreldreforbund belastet fakturaen.

Gå til søknadsskjema

Satser SFO

Satser for Fritidshjemmet per 1.august 2019

 • Fritidshjem t.o.m. 5 timer: 1456,-
 • Fritidshjem over 5 timer:    1456,-
 • Kjøp av dager på SFO når skolen er åpen:   200,- (per dag)
 • Kjøp av dager på SFO når skolen er stengt: 500,- (per dag)
Gå til søknaddskjema