64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag:

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

08:30 - 15:00

Mandag - Fredag

Kollegiet

Administrasjonen

Her finner du en oversikt over skolens administrative ansatte. Flere av oss er også ansatt som lærere i alt fra første klasse til sløyd til IKT.

Anniken Bærvahr
Daglig leder og 1.klasse

Anniken er skolens daglige leder, og er også klasselærer for 1.klasse.

Hun har mange år med erfaring som lærer fra blant annet Rudolf Steinerskolen i Oslo

Eva Marie Lyse
Regnskapsansvarlig

Eva er skolens regnskapsfører og har oversikten over øknomien hos oss. Hun er ansatt 50% ved skolen og 50% ved Haugtussa Steinerbarnehage.

Eivind Karlsen
Vaktmester og lærer

Eivind er skolens vaktmester og brannvernleder.

Han underviser også sløyd, og er assistent i 3./4.klasse.

Haldis Thirud
SFO-leder

Leksehjelp og SFO

Lise Nitter
Spesialpedagog

Lise er skolens spesialpedagog.

Thorbjørn Elvestad
IKT-ansvarlig, lærer og resepsjonist

Administrativt ansatt som skolens IKT-ansvarlig og en av to resepsjonister.

Underviser i IKT på 7.-10.trinn.

Har vært ansatt ved skolen siden august 2011.

Lærerne

Her finner du en oversikt over alle de motiverte og engasjerte lærerne ved skolen.

Ane Haukebø Aasland
Lærer

Ane er lærer og assistent i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet.

Bengt Myrestøl-Jensen
Klasselærer

Bengt er klasselærer for 7.klasse

Bernhard Pfefferkorn
Kontaktlærer 9. og faglærer

Kontaktlærer: 9.klasse
Eurytmi: 5-9.klasse
Matematikk: 7.-9.klasse

Breeda Mannix
Lærer og helseeurytmist

Breeda er skolens helseeurytmist og underviser i engelsk og engelsk fordypning på ungdomstrinnet.

Hun har mange års erfaring som lærer og eurytmist fra blant annet Ljabruskolen (helsepedagogisk steinerskole)

Ruth Breitenstein
Verneombud og lærer

Ruth er en av skolens to resepsjonister, og skolens verneombud.

Hun underviser også tysk.

Signe-Lise Granlien
Klasselærer

Signe-Lise er kontaktlærer for sammenslått 5./6.klasse.

Sissel Haugen
Kontaktlærer 8. og faglærer

Klasselærer for 8.klasse

Håndarbeid: 3.-9.klasse
Historie: 8.-9.klasse

Norsk: 8.-9.klasse

Tabita Ciftci
Sosialpedagog og lærer

Tabita hjelper til i flere klasser og har kroppsøving med de aller fleste klassene på skolen.

Hun har også faget "Mat & helse" med 8./9.klasse.

Yngvil Aspdahl
Lærer

Yngvil er assistent i 5./6.klasse

Hun underviser også maling i de fleste klasser ved skolen.

Åshild Gøthesen
Klasselærer 3./4.

Åshild er klasselærer for 3./4.klasse.