64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Ansatte & lærere (inkl. daglig leder)

Administrasjonen

Her finner du en oversikt over skolens administrative ansatte. Flere av oss er også ansatt som lærere i alt fra førsteklasse til sløyd til IKT.

Anniken Arentz-Hansen
Daglig leder / klasselærer

Daglig leder (rektor)

Klasselærer 1.-3.kl

Pedagogisk ansvarlig for SFO

Kontakt:
E-post: anniken.arentz-hansen[at]steinerskolen.no
Tlf: 64 97 76 61
Mob: 959 79 747

Eva Marie Lyse
Regnskapsansvarlig

Skolens regnskapsfører

Eivind Karlsen
Vaktmester / sløydlærer / assistent

Vaktmester, smittevernansvarlig og brannvernleder

Sløydlærer for 4.-10.kl

Assistent / tolærer i 4.-6.kl

Haldis Thirud
SFO-leder

Leksehjelp og SFO

Sissel Haugen
Kunst & håndverk / Pedagogisk leder

Håndarbeid: 4.-10.klasse
Historie: 9./10.klasse

Pedagogisk leder og inntakskontakt

Thorbjørn Elvestad
IKT-ansvarlig / lærer / skolesekretær

IKT-ansvarlig

IKT-lærer for 7.-10.kl og tolærer IKT 4.-6.kl.

Skolesekretær

Lærerne

Her finner du en oversikt over alle de motiverte og engasjerte lærerne ved skolen.

Ane Haukebø Aasland
Lærer

Ane er engelsklærer for hele skolen og assistent i 7./8.kl og tolærer i 9./10.kl.

Bengt Jensen
Klasselærer

Klasselærer 7./8.kl

Eric Winther
Klasselærer / norsklærer

Klasselærer 9./10.kl

Norsklærer 4.-10.kl

Kontakt: eric.winther[at]steinerskolen.no

Julius Maske
Tolærer / Hagebrukslærer / skolehageansvarlig

Skolehageansvarlig

Tolærer 1.-3.kl

Hagebrukslærer for hele skolen

Kristoffer Blystad
Tolærer / Støttelærer

Tolærer 9./10.kl

Støttelærer 1.-10.kl

Magnus Holte
Tolærer / religionslærer

Tolærer 4.-6.kl

Religionslærer 4.-10.kl

Martin Blystad
Assistent

Assistent 4.-6.kl

Assistent SFO

Ingvild Elvebråten
Gymlærer / assistent

4.-10.trinn kroppsøving
Assistent i fagtimer deriblant norsk 4.-6.kl

Signe-Lise Granlien
Klasselærer / Mattelærer

Klasselærer for 4.-6.kl

Mattelærer for 4.-10.kl

Synne Reksten
Naturfagslærer

Naturfagslærer 4.-10.kl

Yasemin Shulz
Tysklærer

Tysklærer 1.-10.kl

Yngvil Aspdahl
Lærer

Tolærer

Kunst & håndverk hele skolen

Maling / formtegning hele skolen