64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Tirsdag - torsdag:

08:00 - 15:00

Fredag-Mandag:

Stengt

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Verdier

IMG_20200610_083228

Vår visjon

Vår skole skal være en steinerskole med grønne verdier, noe som sømmer seg godt mtp at vi ligger i landbruks- og utdannelseskommunen Ås, med blant annet nærhet til Norges Miljø- og Biologiteknologiske Universitet.

Vi setter det grønne i fokus, og gjør vårt beste for å være økologiske så langt det lar seg gjøre. Vi har egen skolehage, hvor elevene i alle klassen får undervisning mtp dyrking og høsting, og plant og stell av naturen.

De lavere klassetrinnene har turdag en dag i uken, og vi har en flott gapahuk i skogen ved skolen.

Gjennom utfoldelse i skolehage, skog og mark, ønsker vi å øke bevisstheten om å verne om naturen, og å spille på lag med den, fremfor å kun utnytte den.

IMG_20200610_083338

Ikke bare intellektuell læring

Gjennom årsfester og markeringer, og daglig rytmestund i hver klasse får elevene mulighet til å teste sine egne evner og grenser, i et trygt og godt miljø, hvor det er lov å gjøre feil, og korrigeringer gjøres på en naturlig måte ved å hjelpe og veilede fremfor å kritisere.

I «rytmisk del» øves det dagsaktuelle stoffet gjennom bevegelse, sang, resitasjon og lek (litt avhengig av alderstrinnet). Således øves stoffet inn på en praktisk måte, som vi i steinerpedagogikken mener er vel så viktig som den «rene» intellektuelle lære. Mange erfarer at det er lettere å lære ved å gjøre, fremfor å pugge. Et kjent begrep på området er «Learning by doing».

IMG_20200610_083220

Kjerneverdier

Vår skole skal være en steinerskole som utdanner hele mennesket, og ikke en skole bare for hjernen. Derfor er vår pedagogikk bygget opp på læring også gjennom praktiske øvelser, og lære ved å gjøre. Eller som vi også kunne sagt det, lære ved å prøve.

Vi skal utfordre hele barnet, og ikke bare barnets intellekt.

IMG_20200610_083415

Undervisningsmiljø

Vi ønsker at alle våre elever skal ha en god og trygg skolehverdag. En av grunnprinsippene i steinerpedagogikken er at hver enkelt elev skal føle seg sett i løpet av skoledagen. En av tiltakene er at alle lærere med timer i klassen begynner timen med å håndhilse på alle elevene når de går inn i klasserommet.

Vi ønsker å ha et godt skolemiljø for alle våre elever, og har i den forbindelse meldt oss på et opplegg via Utdanningsdirektoratet for å fremme godt psykososialt miljø på skolen, og vi har også tatt i bruk «Smart Oppvekst».